Warsztaty dla rodziców


Warsztaty dla rodziców „Jestem z Ciebie dumny!” to innowacyjna metoda szkolenia oparta na terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. Głównym celem tych warsztatów jest skupienie się na docenianiu mocnych stron i osiągnięciach dzieci. Poprzez praktyczne ćwiczenia i dyskusje, rodzice uczą się jak budować pozytywny i wspierający stosunek do swoich dzieci, wzmacniając ich pewność siebie i motywację do osiągania celów. Metoda „Jestem z Ciebie dumny!” stawia na budowanie relacji opartych na zaufaniu i wsparciu, co przekłada się na lepsze rezultaty w rozwoju i sukcesach dziecka.

Warsztaty „Jestem z Ciebie dumny!” są dedykowane:

  • Rodzicom dzieci w każdym wieku, którzy chcą lepiej zrozumieć i wesprzeć rozwój swoich dzieci.
  • Opiekunom pragnącym budować pozytywną relację z dziećmi opartą na wsparciu i docenianiu.
  • Rodzicom poszukującym praktycznych narzędzi do wzmacniania pewności siebie i motywacji u swoich dzieci.
  • Osobom zainteresowanym terapią skoncentrowaną na rozwiązaniach oraz technikami budowania pozytywnego podejścia w wychowaniu dzieci.
  • Każdemu, kto pragnie pogłębić swoją wiedzę na temat skutecznego wspierania rozwoju i sukcesów swojego dziecka.

Na warsztatach dowiesz się: 

  • Jak doceniać dzieci, aby zachęcać je do dalszej zmiany
  • Jak radzić sobie z brakiem poprawy zachowania
  • Jak wzmacniać współpracę dzieci i rodziców
  • Jak pomagać dzieciom rozwiązywać problemy
  • Jak reagować na niepożądane zachowania

ZAPRASZAM:

Katarzyna
Gawin-Lelonek

Dowiedz się więcej