Pomoc i wsparcie psychologiczne


Wsparcie psychologiczne jest krótkotrwałą formą pomocy, skierowaną zarówno do młodzieży, jak i osób dorosłych. Zazwyczaj obejmuje ona maksymalnie czternaście cotygodniowych sesji, każda około 50 minut.

Specjalista może zasugerować tę formę pomocy, jeśli nie masz zaburzeń psychicznych, ale doświadczasz stresujących sytuacji życiowych, czujesz się przytłoczony nadmiarem obowiązków lub masz trudności w przystosowaniu się do zmian, na przykład takich jak emigracja, narodziny dziecka czy problemy finansowe.

Jeśli jednak cierpisz na zaburzenia psychiczne, bardziej odpowiednią opcją może być psychoterapia. W niektórych przypadkach może jednak być trudno znaleźć od razu dostępne miejsce na terapię. W takiej sytuacji wsparcie psychologiczne może pomóc Ci radzić sobie z napięciem i aktualnymi trudnościami w oczekiwaniu na leczenie.

Jak przebiega wsparcie psychologiczne?

Proces wsparcia psychologicznego nie koncentruje się na zmianie mechanizmów psychicznych, lecz na możliwości wyrażenia emocji związanych z trudnościami, co może prowadzić do lepszego zrozumienia własnych potrzeb i skuteczniejszego radzenia sobie ze stresem.

Podczas sesji wsparcia psychologicznego specjalista towarzyszy klientowi w identyfikowaniu problemów i poszukiwaniu rozwiązań, a także pomaga odkryć lub wzmocnić własne zasoby oraz poczucie kontroli nad życiem.

Jaki jest zakres pomocy?

Zakres pomocy obejmuje szeroką gamę trudności życiowych, takich jak konflikty osobiste czy zawodowe, utrata bliskiej osoby, problemy ze snem, obawy, ciągły stres, niska samoocena, czy też trudności w adaptacji do zmian życiowych.

Często częścią wsparcia psychologicznego jest również psychoedukacja, która polega na udzielaniu informacji na temat konkretnych problemów oraz metod radzenia sobie z nimi, zgodnie z aktualną wiedzą psychologiczną. Psychoedukacja może być szczególnie pomocna dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz ich bliskich, a także może służyć profilaktyce chorób i zaburzeń psychicznych.

ZAPRASZAM:

Katarzyna
Kołaczyk

Dowiedz się więcej