Kids’ Skill


Metoda Kids’ Skills – Dam Radę! to innowacyjny program wspierający rozwój dzieci poprzez naukę nowych umiejętności w oparciu o ich już posiadane zasoby. Skupiając się na mocnych stronach dziecka, metoda ta pomaga mu pokonywać trudności i kierować uwagę na poszukiwanie rozwiązań, zamiast utkwienia w problemach.

Proces ten obejmuje 15 kroków, które prowadzą dzieci przez różne etapy nabywania nowej umiejętności. Poprzez aktywne zaangażowanie w proces rozwijania własnych kompetencji, dzieci uczą się samodyscypliny, odporności oraz umiejętności radzenia sobie z wyzwaniami.

Co istotne, dzieci angażują się w ten proces chętnie, ponieważ daje im to poczucie kontroli nad własnym rozwojem oraz możliwość przełamywania własnych ograniczeń.

Oprócz samego procesu nabywania umiejętności, program Kids’ Skills – Dam Radę! oferuje także wsparcie dla opiekunów dzieci. Dzięki programowi „Jestem z Ciebie dumny!” opiekunowie otrzymują wskazówki i narzędzia niezbędne do utrzymywania pożądanych zmian oraz wspierania swoich dzieci w procesie rozwoju. W ramach tego programu rodzice mogą pogłębić swoją wiedzę na temat skutecznych strategii wychowawczych, a także budować jeszcze silniejszą więź emocjonalną z dziećmi poprzez aktywny udział w ich rozwoju (dowiedz się więcej o programie „Jestem z Ciebie dumny!).

Metoda Kids’ Skills – Dam Radę! pomaga dzieciom:

  • przeżywającym trudności emocjonalne, 
  • nieśmiałym i z niskim poczuciem własnej wartości,
  • uzależnionym od mediów społecznościowych, gier, tabletu, telefonu, komputera,
  • doświadczającym napadów złości i wahań nastroju,
  • przeżywającym problemy ze snem i koncentracją.

ZAPRASZAM:

Katarzyna
Gawin-Lelonek

Dowiedz się więcej