Interwencja kryzysowa


Interwencja kryzysowa o szybka i skuteczna reakcja na nagłe sytuacje kryzysowe. Jest to krótkoterminowa forma pomocy, która może składać się z jednego spotkania lub kilku, w zależności od potrzeb klienta oraz charakteru sytuacji. Jej czas trwania jest elastyczny i dostosowany do natężenia kryzysu oraz potrzeb osób objętych interwencją.

Z czym możesz się do mnie zgłosić?

Kryzysy, z którymi przychodzi nam się najczęściej mierzyć, obejmują cztery główne kategorie:

  1. Kryzysy sytuacyjne (czasem nazywane traumatycznymi) – takie jak myśli samobójcze, utrata bliskiej osoby, doświadczenie przemocy, porwanie, pożar lub utrata zatrudnienia.
  2. Kryzysy rozwojowe (czy też transformacyjne) – występujące w kluczowych momentach życia, na przykład w okresie adolescencji, w późniejszych latach życia, czy w kryzysie wieku średniego.
  3. Kryzysy egzystencjalne (dotyczące dążenia do doskonałości i rozwoju osobistego) – związane z wątpliwościami odnośnie sensu działań, znaczenia życia, poczucia odpowiedzialności, niezależności oraz wolności.
  4. Kryzysy środowiskowe – spowodowane katastrofami naturalnymi lub ludzkimi, które dotykają większej liczby osób lub społeczności, takie jak powodzie, pożary lasów, wycieki substancji chemicznych, konflikty zbrojne, czy kryzysy gospodarcze.

Jak Interwencja psychologa pomaga w kryzysie?

Stanowi rodzaj pierwszej pomocy emocjonalnej, której celem jest przywrócenie stanu równowagi psychicznej u osób, rodzin lub grup znajdujących się w kryzysie. Interwencja kryzysowa koncentruje się na działaniach mających na celu złagodzenie emocjonalnego napięcia, udzielenie wsparcia oraz pomaganie w podjęciu pierwszych kroków w celu rozwiązania problemu lub znalezienia długoterminowego wsparcia.

W ramach interwencji kryzysowej specjaliści mogą stosować różnorodne techniki i metody, takie jak słuchanie aktywne, udzielanie praktycznych porad, udzielanie informacji o dostępnych zasobach i usługach pomocowych, oraz inne strategie mające na celu łagodzenie stresu i poprawę funkcjonowania osób objętych interwencją. Ważne jest, aby interwencja kryzysowa była szybka, skuteczna i dostosowana do konkretnych potrzeb i sytuacji klienta.

ZAPRASZAM:

Katarzyna
Kołaczyk

Dowiedz się więcej