Badanie odporności psychicznej MTQ48


Odporność psychiczną warto zmierzyć, gdy…

 • Chcesz zdiagnozować kluczowe elementy swojej odporności psychicznej lub ich brak
 • Chcesz zobaczyć, jakie są Twoje zasoby oraz obszary do wzmocnienia
 • Chcesz otrzymać konkretne wskazówki jak wzmacniać swoją siłę i odporność, w tym odporność na stres i presję, budowanie konsekwencji w działaniu oraz wzmacnianie pewności siebie

Jak wygląda sesja indywidualna z testem MTQ48?

 • Umawiasz się ze mną na zbadanie Twojej odporności psychicznej
 • Dostajesz link, który umożliwi Ci wypełnienie testu
 • Odpowiadasz na 48 pytań
 • Po wypełnieniu testu omawiamy Twoje wyniki podczas sesji indywidualnej, na której dostajesz konkretne wskazówki dotyczące wzmacniania odporności psychicznej
 • Dostajesz pisemny raport swoich wyników

O teście Mental Toughness 48

Narzędzie to jest rzetelne i wiarygodne, poparte licznymi badaniami uniwersyteckimi. Jest istotnym elementem oceny osobowości, znajdującym zastosowanie w wielu dziedzinach życia zawodowego i prywatnego osób badanych. Jego wydawcą jest międzynarodowy lider narzędzi analiz dla biznesu AQR (http://www.aqr.co.uk/page/mentaltoughness).

Co otrzymujesz w ramach sesji?

 • Dostęp online do testu MTQ48, sprawdzającego poziom siły i odporności (Mental Toughness)
 • Sesję z licencjonowanym konsultantem Mental Toughness, który opracowuje strategię rozwoju siły i odporności, na której otrzymujesz konkretne wskazówki (czas trwania sesji to 90 minut)
 • Pisemny raport opisujący Twoje wyniki i proponowane sposoby rozwoju
 • Konkretne wskazówki na podniesienie odporności psychicznej wypracowane podczas sesji

ZAPRASZAM:

Katarzyna
Gawin-Lelonek

Dowiedz się więcej